Mój prąd 2022 – od kiedy rusza nabór do programu Mój Prąd 4.0?

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Dotacje na fotowoltaikę z różnych programów rządowych i samorządowych spowodowały znaczny wzrost zainteresowania zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznych. Dzięki nim inwestycja w technologie korzystające z odnawialnych źródeł energii stała się jeszcze bardziej opłacalna. Do najbardziej popularnych rozwiązań zaliczany jest program Mój Prąd. Ostatnia edycja programu zakończyła się w październiku 2021 roku z powodu wyczerpania środków finansowych. Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli rządu oraz NFOŚiGW niebawem rozpocznie się kolejna edycja. Jakie zasady będą obowiązywały w programie Mój Prąd 4.0? Kiedy rusza nabór wniosków do programu Mój Prąd 2022? Sprawdź aktualne informacje!

Mój Prąd – co można zyskać?

Program Mój Prąd został stworzony w celu zwiększenia popytu na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych przez właścicieli gospodarstw domowych. Wytworzona za ich pomocą energia elektryczna jest bowiem czysta, a proces produkcji nie powoduje zanieczyszczenia środowiska naturalnego. To skuteczna metoda na obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 30 sierpnia 2019 roku, a zakończył 20 grudnia 2019. Kolejna edycja programu rozpoczęła się 13 styczna 2020, a zakończyła 6 grudnia 2020. Z kolei program Mój Prąd 3.0, który miał start 1 lipca 2021 zakończył się w październiku 2021. Każda z edycji kończyła się przed czasem ze względu na dużą ilość złożonych wniosków i wyczerpanie nakładów finansowych.

W trakcie wszystkich edycji programu wypłaconych zostało już 270 tys. dofinansowań opiewających na łączną kwotę około 1,31 mld zł. Szacuje się, że dzięki programowi nastąpiła redukcja emisji CO2 o ponad 1,25 mln ton.

Mój Prąd 4.0 – kontynuacja w 2022 roku

Wraz z zakończeniem programu Mój Prąd 3.0 od razu pojawiły się pytania o kolejną edycję. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnił informacje, potwierdzone przez przedstawicieli rządu, o uruchomieniu programu Mój Prąd w 2022 roku. Został on już również uwzględniony w planie wydatków NFOŚiGW na 2022 rok – planowany budżet na program to około 1 mld zł.

Na razie nie zostały podane szczegóły dotyczące zasad naboru do Programu Mój Prąd 4.0 – zostaną one ogłoszone tuż przed uruchomieniem przyjmowania wniosków. Wiadomo natomiast, że większość z nich nie ulegnie zmianie.

Zmiany, jakie zostaną wprowadzone w programie, wynikać będą przede wszystkim z przejścia z systemu opustów na net-billing, który zakłada, że prosumenci będą sprzedawać nadwyżki energii wprowadzane do sieci energetycznej, zaś w przypadku poboru energii płacić za nią jak inni odbiorcy. Priorytetem programu Mój Prąd 4.0 będzie zatem wspieranie rozwiązań zwiększających autokonsumpcję w miejscu wytwarzania prądu. Tym samym, obejmować on będzie nie tylko instalacje fotowoltaiczne, lecz również magazyny energii oraz inne rozwiązania zwiększające autokonsumpcję.

Komu przysługuje dotacja z programu Mój Prąd?

Program Mój Prąd będzie, podobnie jak w poprzednich latach, skierowany do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby i mają zawartą umowę kompleksową z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w sprawie wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej, a także wymieniony licznik na dwubiegunowy.

Środki wypłacane będą w związku z budową nowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW, zatem na wsparcie nie można liczyć w przypadku przebudowy systemu lub jego rozbudowy. Środki finansowe będą wypłacane po zakończeniu inwestycji. Dotacja dotyczyć będzie z kolei wyłącznie w przypadku poniesienia wydatków w okresie od 01.02.2020 do 31.12.2023 roku, a urządzenia do wykonania instalacji fotowoltaicznej nie mogą być wyprodukowane wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.

Inwestorzy, którzy skorzystają z dotacji, będą musieli z korzystać z dofinansowanej instalacji fotowoltaicznej przez okres co najmniej 5 lat licząc od daty wypłaty świadczenia. Dotacja może zostać połączona z ulgą termomodernizacyjną, lecz odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegać będą wyłącznie koszty poniesione ze środków własnych inwestora.

Mój Prąd 2022 – jakie zmiany?

Zmiany, jakie są zaplanowane w programie Mój Prąd 2022, wynikają przede wszystkim z ukierunkowania na zwiększenie autokonsumpcji. Z tej przyczyny rozszerzony zostanie zakres inwestycji, które podlegać będą dofinansowaniu – nie będzie to wyłączenie sama instalacja fotowoltaiczna, lecz również urządzenia współpracujące z fotowoltaiką pozwalające na wykorzystanie i przechowywanie energii elektrycznej, takie jak:

 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła oraz chłodu,
 • inteligentne systemy zarządzania energią w gospodarstwie domowym,
 • ładowarki do samochodów elektrycznych.

Wysokość przyznanej dotacji będzie uzależniona od zakresu inwestycji, czyli zakupu dodatkowych rozwiązań. Na większą dotację liczyć mogą zatem inwestorzy, którzy zdecydowali się na np. montaż fotowoltaiki z magazynem energii.

Mój Prąd 4.0 – kwota dofinansowania

Kwota dotacji, jaką można otrzymać z programu Mój Prąd 2022, nie jest jeszcze znana. Nieoficjalnie mówi się, że wsparcie finansowe w przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej wynosić będzie 3000 zł. Nie jest wiadome również, czy zostanie zachowana zasada wysokości dofinansowania na poziomie maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych.

Na rozdysponowanie budżetu będzie miało również wpływ zwiększenie zakresu inwestycji, które podlegają dofinansowaniu, czyli rozwiązań, które mają zwiększać autokonsumpcję w miejscu wytwarzania energii. Inwestorzy, którzy zdecydują się na tego rodzaju rozwiązania, zyskają więcej – szczegóły dotyczące dotacji dla nich nie są jednak na razie udostępnione.

Kiedy rusza nabór do programu Mój Prąd 2022?

Oficjalne informacje udostępnione przez NFOŚiGW potwierdzają, że zostanie uruchomiona kolejna edycja programu Mój Prąd. Dokładna data nie jest jeszcze znana, jednak Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że nabór wniosków o dofinansowanie paneli PV ruszy w I kwartale 2022 roku. Data ta nie jest zupełnie przypadkowa – od 1 kwietnia 2022 roku ruszają radykalne zmiany w systemie rozliczania energii elektrycznej z fotowoltaiki.

Program Mój Prąd 2022 – jak złożyć wniosek online?

Wnioski o uzyskanie dofinasowania z programu Mój Prąd 2022, z dużą dozą prawdopodobieństwa, będzie można składać tak jak dotychczas do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub za pośrednictwem wojewódzkich oddziałów (WFOŚiGW). Można je będzie również składać elektronicznie (w tym przypadku potrzebny jest profil zaufany lub e-dowód).

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

 • kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej z adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • dowód zapłaty faktury bądź oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego wraz z numerem Punktu Poboru Mocy,
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji – w przypadku, gdy instalacja została zamontowana samodzielnie przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY