Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Fotowoltaika, korzystająca z odnawialnych źródeł energii, jest technologią, która pozwala wytwarzać energię elektryczną w sposób ekologiczny i tani. To rozwiązanie opłacalne zarówno dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jak i rolników, którzy coraz częściej decydują się zamontować instalację fotowoltaiczną w swoim gospodarstwie rolnym. Zapewnia to niezależność od dostaw energii elektrycznej z zewnątrz oraz od jej rosnących cen, a także przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Zachętą do podjęcia decyzji o własnej elektrowni jest również możliwość skorzystania z dopłat lub ulgi inwestycyjnej, która obniża koszty inwestycji. W jaki sposób można dokonać odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego?

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych

Energia elektryczna jest wykorzystywana przez gospodarstwa rolne często w ogromnych ilościach. Pochodząca z tradycyjnych elektrowni ma negatywny wpływ na środowisko naturalne – podczas procesu jej produkcji dochodzi do emisji szkodliwych spalin, które przyczyniają się do niekorzystnych zjawisk klimatycznych. Skutki tych zmian dotkliwie odczuwają rolnicy, których działalność uzależniona jest od przyrody. Sytuację można jednak zmienić podejmując kroki ku ekologii – jednym z nich jest inwestycja w panele fotowoltaiczne, które wytwarzają prąd w sposób bezemisyjny, w oparciu o odnawialne źródła energii.

Jednak nie tylko ekologia stanowi klucz to sukcesu fotowoltaiki. Fotowoltaika dla rolnika to również oszczędności, gdyż rachunki za prąd przy odpowiednio dobranej instalacji maleją nawet o 90%. Można również zyskać niezależność od stale rosnących cen energii elektrycznej i to na długie lata, ponieważ instalacja fotowoltaiczna może działać niezawodnie i wydajnie nawet przez 25-35 lat. Co więcej, koszty poniesione na inwestycję mogą zostać odliczone od podatku rolnego, dzięki czemu staje się ona jeszcze bardziej rentowna. W jaki sposób można skorzystać z ulgi inwestycyjnej?

Fotowoltaika – odliczenie od podatku rolnego

Podatnicy podatku rolnego, którzy zdecydowali się na posiadanie instalacji fotowoltaicznej, mogą skorzystać z tzw. ulgi inwestycyjnej, która przysługuje na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy o podatku rolnym. Umożliwia ona odliczenie od podatku rolnego m.in. wydatków związanych z zakupem i zainstalowaniem urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii. Wśród nich znajdują się również instalacje fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna dla rolników – komu przysługuje?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje osobowym fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym, które są płatnikami podatku rolnego (mogą rozliczać się zarówno za pomocą ryczałtu, jak i podatku VAT) oraz zgodnie z art. 3 Ustawy o podatku rolnym są:

 • właścicielami gruntów,
 • posiadaczami samoistnymi gruntów,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

przy czym minimalna wymagana powierzchnia gruntów to 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego

Istnieje kilka ważnych zasad, które należy spełniać, aby możliwe było odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego. Przede wszystkim konieczne jest sfinansowanie inwestycji ze środków własnych. Nie przysługuje ona w przypadku sfinansowania zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych w całości lub w części z udziałem środków publicznych, czyli dotacji czy preferencyjnych pożyczek. Zatem skorzystanie z programów takich jak Agroenergia wyklucza możliwość odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego.

Odliczenia od podatku rolnego można dokonać po zakończeniu inwestycji – warunkiem jest ukończenie wykonania instalacji fotowoltaicznej. Ulga inwestycyjna pozwala na odliczenie 25% udokumentowanych rachunkami wydatków związanych z zakupem i montażem instalacji fotowoltaicznej. Ulga inwestycyjna może być stosowana przez maksymalnie 15 lat. Należy również zaznaczyć, że podatnik nabywa prawo do skorzystania z ulgi inwestycyjnej wyłącznie, gdy poniósł koszty kwalifikowane przez ustawodawcę jako wydatki inwestycyjne.

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana od podatku rolnego. Podstawę stanowi decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego oraz wysokość odliczenia. Podatnicy składający deklarację na podatek rolny odliczają określoną w decyzji kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Należy również wiedzieć, że ulga inwestycyjna przysługuje wyłącznie na terenie gminy, w której została zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz na instalacje fotowoltaiczne, których celem jest produkcja energii na rzecz produkcji rolnej.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a fotowoltaika zamontowana na budynku mieszkalnym

Zgodnie z art. 13 Ustawy o podatku rolnym podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna na zakup instalacji fotowoltaicznej, która wykorzystywana jest na cele produkcyjne. Co jednak w przypadku zainstalowania fotowoltaiki na budynku mieszkalnym? Czy musi produkować energię elektryczną wyłącznie na cele prowadzenia gospodarstwa rolnego?

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie otrzymała od Ministerstwa Finansów interpretację przepisów w tym zakresie. Zgodnie z nią z ustawy nie wynika, że w celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej konieczne jest zainstalowanie fotowoltaiki na budynku gospodarczym. Możliwe jest zatem zamontowanie instalacji fotowoltaicznej również na budynku mieszkalnym. Co więcej, nie ma obowiązku, aby całość produkcji energii była spożytkowana na cele produkcyjne. Ulga w podatku rolnym przysługuje zatem również, gdy częściowo energia elektryczna pochodząca z fotowoltaiki będzie wykorzystywana w budynku mieszkalnym.

Ulga dla rolników na fotowoltaikę – gdzie i jak złożyć wniosek?

W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do urzędu gminy lub urzędu miasta właściwego dla miejsca inwestycji. Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zestawienie poniesionych wydatków na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dokumenty potwierdzające wydatki poniesione na inwestycję – faktury VAT, rachunki,
 • formularz informacyjny niezbędny do ubiegania się o pomoc w rolnictwie,
 • w niektórych przypadkach – pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych.

Na rozpatrzenie wniosku w sprawie ulgi inwestycyjnej urząd ma 30 dni. W odpowiedzi otrzymuje się decyzję wydaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w której określona jest wysokość zobowiązania podatkowego oraz wysokość przyznanej ulgi inwestycyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY