Ulgi podatkowe: Ulga termomodernizacyjna

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Ulga termomodernizacyjna czyli odliczenia na zakup fotowoltaiki i pompy ciepła do nawet 53 tysięcy złotych.

Ulga termomodernizacyjna jest dużą zachętą Polaków do wymiany nieekologicznych źródeł ocieplania budynków i utraty energii. Dzięki temu wsparciu montaż pompy ciepła czy fotowoltaiki nie musi kosztować majątku.

Ulga termomodernizacyjna obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku. Wsparcie przysługuje osobie:

  • rozliczającej podatki na terenie Polski, według skali podatkowej 18 i 32 %, 19% stawki podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
  • która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Istotą ulgi jest odliczenie od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynku jednorodzinnego czyli w budynku wolno stojącego, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służącemu potrzebom mieszkaniowym. Budynek powinien stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, maksymalnie mogą być w nim wydzielone dwa lokale mieszkalne lub jeden mieszkalny i jeden użytkowy (powierzchnia nie większa niż 30% całości).

Cytując ustawę za przedsięwzięcie termomodernizacyjne uznaje się:

  1. a) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do m.in. budynków mieszkalnych,
  2. b) ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli m.in. budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
  3. c) wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do m.in. budynków mieszkalnych,
  4. d) całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna w PIT za 2019 r.

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082231459/U/D20081459Lj.pdf

Ulga oferuje szeroki wachlarz działań. Umożliwia odliczenie m.in. materiałów budowlanych, przyłącza do sieci gazowej lub ciepłowniczej, zakup pompy ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaiki czy kotła olejowego.

W przypadku instalacji fotowoltaicznej czy kolektorów słonecznych, ulga przysługuje także przy montażu na garażu czy budynku gospodarczym (służącym budynkowi mieszkalnemu), jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego.

Odliczeniu podlegają inwestycje wykonane w okresie 3 kolejnych lat licząc od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek, udokumentowane fakturą. Jeśli podatnik nie zrealizuje działań termomodernizacyjnych w okresie 3 lat, będzie musiał ulgę zwrócić.

Ulga obejmuje tylko budynki wybudowane, oddane do użytku budynki.

W przypadku gdy kwota przewyższa roczny dochód pozostałą część odliczenia można rozłożyć w następnych latach. Maksymalny czas w jakim możemy odliczyć ulgę to 6 lat licząc od roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę podatnik odlicza w zeznaniu podatkowym składanym w roku, w którym podatnik poniósł koszty stanowiące przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Należy wypełnić formularz PIT 0, cześć B.

Jeżeli o ulgę ubiegają się małżonkowie, którzy mają wspólnotę majątkową, oboje mają prawo do skorzystania z niej.  Z przepisów wynika, że gdy właścicielami domu są małżonkowie, mogą odliczyć 106 tys. zł, po 53 tys. zł każdy z nich.

Warto dodać, że ulga termomodernizacyjna łączy się z programami: „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Czyste powietrze”.

Podatnicy, którzy chcą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej i którzy otrzymali dotację zobowiązani są ten fakt udokumentować w rocznym zeznaniu podatkowym.

Nasza oferta

Fotowoltaika

Bezpłatne porównanie ofert
PORÓWNAJ OFERTY

Pompy Ciepła

Bezpłatne porównanie ofert
PORÓWNAJ OFERTY

Magazyny energii

Bezpłatne porównanie ofert
PORÓWNAJ OFERTY

Kredyty/Pożyczki

Bezpłatne porównanie ofert
PORÓWNAJ OFERTY