Dotacje rządowe: Agroenergia 2021

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Agroenergia to cykliczny rządowy program priorytetowy przeznaczony dla rolników, który ma na celu dofinansowanie mikroinstalacji, pomp ciepła, magazynów energii oraz biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych. Na realizację programu przeznaczono 200 milionów złotych ze środków unijnych.

Program skierowany jest do:

 • Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, gdzie łączna powierzchnia użytków rolnych wynosi od 1 ha do 300 ha a także gospodarstwo rolne prowadzone jest przez przynajmniej 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, gdzie łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha i od przynajmniej 12 miesięcy przed złożeniem dokumentów o dofinansowanie prowadzi działalność rolniczą lub działalność gospodarczą z zakresu usług rolniczych.

Dofinansowanie obejmuje:

 • instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i do 50 kW
 • pompy ciepła o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i do 50 kW
 • instalacje wiatrowe o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i do 50 kW
 • instalacje hybrydowe (tj. np. fotowoltaika plus pompa ciepła) o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i do 50 kW
 • magazyny energii o mocy zainstalowanej powyżej 10 kW i do 50 kW

Budżet dofinansowania wynosi:

 • dla instalacji do mocy 30 kW do 20 % ale nie więcej niż 15000 zł.
 • dla instalacji od mocy od 30 do 50 kW do 13 % ale nie więcej niż 25000 zł.
 • W przypadku instalacji hybrydowej dofinansowanie przewiduje dodatek w kwocie 10 000 zł.
 • Do 20 % kosztów kwalifikowanych do towarzyszących magazynów energii lecz koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50 % kosztów danego źródła wytwarzania energii.

Istnieje możliwość starania się o dofinansowanie w formie pożyczki na koszty kwalifikowane. Szczegóły programu pożyczkowego:

https://wfosigw.pl/porgramy_i_konkursy/wspolfinansowanie-przedsiewziec-realizowanych-w-ramach-programu-priorytetowego-agroenergia-czesc-1-mikroinstalacje-pompy-ciepla-i-towarzyszace-magazyny-energii/

Całkowita kwota dofinansowania jako dotacji i pożyczki nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Instalacje sfinansowane z innych środków publicznych nie biorą udziału w dofinansowaniu.

Proces złożenia wniosku:

Nabór wniosków jest ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie WFOŚiGW do czasu rozdysponowania puli środków.

 • rejestracja konta lub zalogowanie na Portalu Beneficjenta.
 • wypełnienie pobranego wniosku w postaci elektronicznej i przesłanie go poprzez Portal Beneficjenta do WFOŚiGW
 • wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta i złożenie podpisanego wniosku w postaci papierowej wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami w WFOŚiGW albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Inwestycji nie wolno rozpocząć przed złożeniem wniosku o dotację. Decyduje data wpływu do WFOŚiGW. Wnioski, które wpłyną poza ustalonym terminem nie będą rozpatrywane.

Co ważne, Jednym z koniecznych warunków do otrzymania dofinansowania jest zainstalowanie urządzeń wyprodukowanych w ciągu dwóch lat przed montażem a adresat dotacji zobligowany jest do jej eksploatacji przynajmniej przez 3 lata od dnia zakończenia przedsięwzięcia.

Program nie jest przewidziany dla rozbudowy istniejących już instalacji.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są w WFOŚiGW.

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY