Ulgi podatkowe: Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Rachunki za energię w gospodarstwach rolnych stanowią sporą część wydatków. Dzięki zainstalowaniu fotowoltaiki te stałe koszty mogą być znacznie obniżone. Doskonale wiedzą o tym rolnicy ponieważ instalacje fotowoltaiczne już wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Dzięki fotowoltaice rolnicy nie tylko mają niższe koszty prowadzenia kultury rolnej ale także ich gospodarstwa zyskują miano ekologicznych.

Dodatkowym bodźcem do zakupu generatora fotowoltaicznego jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym.

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym. Komu przysługuje i jak uzyskać odliczenie z inwestycji w instalację fotowoltaiczną?

Ulga inwestycyjna zawarta jest w Ustawie o podatku rolnym, w artykule 13. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje ona płatnikom podatku rolnego z tytułu kosztów poniesionych na:

 1. „budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska;”
 2. zakup i zainstalowanie:
 • deszczowni,
 • urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
 • urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód.”

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i obejmuje 25 % kosztów.

Podatnik odlicza 25% poniesionych kosztów brutto zakupu urządzenia od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja, na podstawie udokumentowanych rachunków z poniesionych nakładów inwestycyjnych.

Ulga stosowana może być nie dłużej niż przez 15 lat. Im Rolnik posiada większy areał tym szybciej uzyska oszczędności na podatku rolnym.

Ulga Dotyczy tych inwestycji, które nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych w tym dotacji.

Decyzję o przyznaniu ulgi wydaje stosowny urząd. 

Czy rolnik może odliczyć Vat z instalacji fotowoltaicznej

Zakup fotowoltaiki uwzględnia podatek Vat. Fotowoltaika, która ma być przeznaczona na użytek gospodarstwa domowego czyli na użytek prywatny, objęta jest 8 % podatkiem Vat.

Stawka 23 % Vat dotyczy instalacji, których działanie obejmuje zasilanie gospodarstwa rolnego. I tu jest świetna wiadomość dla rolników ponieważ mogą oni odliczyć ten podatek, proporcjonalnie w stosunku do tego, ile procent fotowoltaiki przeznaczona jest dla gospodarstwa rolnego.

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna pracuje zarówno dla potrzeb gospodarstwa rolnego jak i domowego, wówczas dobrym sposobem na rozdzielenie tych działalności jest zamontowanie odrębnych liczników.

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY