• e-energia.pl
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to trzecia edycja programu ponadregionalnego dla 5 wschodnich województw. W tej edycji do programu dołączono także część Mazowsza ale bez Warszawy i jej okolicznych terenów.

Dokładny obszar działań programu to województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz region mazowiecki regionalny (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ją otaczających)

Nowa odsłona programu będzie skupiać się na czterech głównych filarach:

 1. Przedsiębiorczość: wsparcie start-upów, cyfryzacja i robotyzacja, wykorzystywanie procesów wzorniczych, transformacja modeli biznesowych, pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje w turystykę.
 2. Energia i Klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, adaptacja miast do zmiany klimatu, bioróżnorodność i zrównoważona mobilność miejska.
 3. Transport: ponadregionalna infrastruktura kolejowa i drogowa
 4. Uzdrowiska oraz ponadregionalne szlaki

Program skierowany jest do:

 • Mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie makroregionu
 • Ośrodków innowacji
 • Przedsiębiorstw energetycznych
 • Podmiotów świadczących usługi publiczne
 • Jednostek samorządu o statusie uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej
 • Miast makroregionu jako organizatorów transportu miejskiego
 • PKP PLK S.A.

Według opracowania programu w Polsce Wschodniej zauważyć można rosnące zużycie energii zarówno w przemyśle, transporcie oraz gospodarstwach domowych. Wynika to ze znacznego wzrostu gospodarczego tej części Polski oraz wzrastające znaczenie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł. Skutkuje to koniecznością modernizacji i obowiązkiem przyłączenia rozproszonych źródeł energii do sieci elektroenergetycznej.

Główne założenia programu dla celów Energii i Klimatu:

 • przejście na standard smart grid
 • poprawa efektywności dystrybucji energii
 • zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez ograniczenie strat w przesyle

Według projektu programu opisanego na stronie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/105163/FEPW_na_KSE.pdf.: „Wspierany będzie rozwój inteligentnych rozwiązań typu smart grids oraz magazynowanie energii. To pozwoli na zapewnienie stabilności dostaw oraz sprawności przesyłu, a także zaspokojenie zwiększonego popytu na energię w przemyśle (automatyzacja, robotyzacja), transporcie (elektryfikacja kolei, elektromobilność miejska). Interwencja stanowi również odpowiedź na pozytywny trend związany z upowszechnianiem OZE i energetyki rozporoszonej.”

Działania te pozwolą na wyższą efektywność energetyczną i lepsze wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii co będzie skutkowało wieloma wymiernymi korzyściami, mi.in ograniczeniem emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniem powietrza.

Forma wsparcia: Przewidywana jest dotacja z uwagi na niską opłacalność finansową wynikającą z gęstości zamieszkania Polski Wschodniej i znaczne odległości między odbiorcami. Budżet programu to 2,5 miliarda złotych.

Obecny projekt programu zostanie przekazany do Komisji Europejskiej aby rozpocząć oficjalne rozmowy i negocjacje.

Źródło: https://www.polskawschodnia.gov.pl/media/106129/Projekt_programu_po_RM.pdf

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY