Regionalne programy operacyjne RPO: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Projekt, w którym bierze udział kilkadziesiąt podlaskich gmin ma za zadanie podniesienie poziomu produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych przez gospodarstwa domowe. W ramach projektu mają być realizowane inwestycje dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. W zależności od gminy, można ubiegać się o grant na konkretną moc instalacji fotowoltaicznej, np. 10 lub 5 kW. Budżet dla każdej gminy to około dwa miliony złotych.

Przyjrzyjmy się jak wygląda mechanizm ubiegania się o grant, realizację i jego wypłatę poprzez analizę regulaminów wielu gmin biorących udział w programie.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terenie gminy.

Jeżeli w ramach konkursu który przeprowadziła gmina, dany mieszkaniec zakwalifikował się do projetu, może wówczas rozpocząć poszukiwanie wykonawcy instalacji.

Każda gmina posiada konkretne wytyczne jakie parametry musi spełniać firma wykonująca instalację.

Wymagania to m.in. sprzęt optymalnej jakości, nie wyprodukowany wcześniej niż 12 miesięcy przed montażem. Regulamin zazwyczaj przewiduje  też wybór najtańszego wykonawcy.

Grantobiorca musi wystosować zapytanie ofertowe do minimum trzech firm instalatorskich. Z przeprowadzonej analizy rynku grantobiorca sporządza protokół wyboru wykonawcy i przedstawia go w gminie.

Wybrany wykonawca musi zadeklarować, że spełnia wszystkie wymogi formalne (np. posiada autoryzację do paneli fotowoltaicznych) oraz techniczne (wymagany sprzęt o określonych parametrach).

Wykonawca realizuje projekt przedwykonawczy, następnie jest montaż. Wykonawca zobowiązany jest też wykonać zgłoszenie do sieci elektroenergetycznej. Następnym ważnym krokiem jest obowiązek odbioru instalacji przez inspektora wyznaczonego przez gminę. Odbiór dokonywany jest w obecności przedstawiciela firmy wykonawczej.

Gdy inspektor potwierdzi, że wszystkie wymogi zostały spełnione, grantobiorca opłaca fakturę końcową dla wykonawcy i wówczas może złożyć wniosek o wypłatę bezzwrotnych środków finansowych.

Grantobiorca jest zobowiązany do utrzymania instalacji OZE wykonanej w ramach projektu w niezmienionym stanie przez okres 5 lat od daty ostatniej płatności ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na rzecz gminy w ramach projektu.

Cały proces, od wyboru wykonawcy do otrzymania grantu, trwa około 2,5 miesiąca.

W wielu gminach wysokość grantu dla grantobiorcy nie może przekroczyć 65% lub 75 % kosztów kwalifikowalnych Instalacji OZE.

Maksymalne koszty kwalifikowane Instalacji OZE opisane są w regulaminach programu dla każdej z gmin indywidualnie.

W wielu gminach wyczerpano już pulę dotacji, w niektórych są jeszcze środki i ogłoszono drugi nabór a część gmin dopiero rozpoczyna pierwszą turę, tak jak np. gmina Zabudów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach urzędów danych gmin oraz na portalu internetowym www.wrotapodlasia.pl

 

 

 

 

 

 

 

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY