Opłata OZE – co to jest?

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Zmiany na rachunkach za prąd to najczęściej wynik zmian taryfowych, jednakże niektóre opłaty są również efektem zmian obowiązujących przepisów prawa. Taką sytuację mamy w przypadku opłaty mocowej, która obowiązuje od 2021 roku, a także opłaty OZE, której wysokość do 2020 roku była zerowa. Jak powyższe zmiany wpłyną na wysokość wydatków na rachunków za prąd? Czym dokładnie jest opłata OZE? I czym różni się od opłaty mocowej?

Opłata OZE – co to takiego?

W Polsce opłata OZE została wprowadzona w 2016 roku na mocy Ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku. Odbiorcy nie musieli zbyt długo jej opłacać – od 2018 do 2020 roku stawka opłaty OZE wynosiła równe zero. Sytuacja zmieniła się w 2021 roku, gdy konsumenci ponownie musieli zacząć uiszczać opłatę OZE.

Skrót OZE oznacza odnawialne źródła energii. Opłata OZE powstała w celu wspierania produkcji energii elektrycznej za pomocą ekologicznych rozwiązań, wykorzystujących właśnie energię odnawialną czy biogaz rolniczy oraz produkcję ciepła w instalacjach OZE. Opłata OZE ma za zadanie pokrywać koszty wynikające z uczestnictwa producentów zielonej energii w systemie aukcyjnym oraz w systemach: taryfy gwarantowanej (FIT) oraz dopłat do ceny rynkowej (FIP).

W celu odnotowania wysokiego udziału energii elektrycznej z odnawialnych źródeł Urząd Regulacji Energetyki (URE) organizuje aukcje, w których udział brać mogą producenci energii wytwarzanej w ekologiczny sposób. Wygrany uzyskuje możliwość zakupu wyprodukowanej energii po stałej cenie przez 15 lat. W przypadku, gdy rozliczenie energii w systemie aukcyjnym w porównaniu do sprzedaży rynkowej jest niższe, dysponent opłaty OZE zobowiązany jest do wypłacania producentom energii elektrycznej z odnawialnych źródeł odpowiedniej różnicy.

Opłatę OZE przeznacza się zatem na pokrycie ujemnego salda z tytułu rozliczeń pomiędzy wytwórcami energii ze odnawialnych źródeł energii oraz sprzedawcami wyprodukowanej energii, a także na pokrycie wydatków związanych z działalnością Zarządcą Rozliczeń S.A.

 

Stawka opłaty OZE

Niemal każdy, kto otrzymuje rachunek za prąd zastanawia się „opłata OZE – co to jest?”. Jak wcześniej wskazaliśmy jest to opłata wprowadzona od 2016 roku, jednakże naliczana była tylko w latach 2016-2017 i powróciła dopiero w 2021 roku. Dlaczego tak się stało?

Pierwsze lata, czyli rok 2016 oraz 2017 pozwoliły na zgromadzenie odpowiednich zasobów do pokrycia kosztów na kolejne 3 lata. Obecnie środków na opłacanie zielonej energii zabrakło, dlatego opłata została przywrócona.

Jaka jest stawka OZE? Otóż opłata OZE nie posiada stałej kwoty. Jest ona obliczana poprzez pomnożenie stawki OZE i sumy pobranej oraz wykorzystywanej przez odbiorców energii elektrycznej. Do 2020 roku wynosiła ona 0zł. Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki od 2022 roku opłata ta będzie wynosiła 0,90 zł/MWh (w 2021 roku kwota ta wynosiła 2,20 zł/MWh).

Z założenia opłata OZE ma być pobierana maksymalnie do 31 grudnia 2028 roku – później zakończone zostaje wsparcie dla inwestujących w ekologiczną energię elektryczną pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych. Być może powstanie jednak inna forma pomocy, a tym samym nowa opłata.

 

Opłata OZE a opłata mocowa

W roku 2021 roku została wprowadzona nie jedna, lecz dwie dodatkowe opłaty, które uiszczać będą konsumenci energii elektrycznej. Drugą z opłat jest tzw. opłata mocowa naliczana na mocy przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy.

Opłata OZE powstała jako wynik wspierania produkcji energii ze źródeł odnawialnych, zaś opłata mocowa ma na celu przeniesienie kosztów dopłat dla państwowych koncernów energetycznych za utrzymanie elektrowni w dyspozycyjności w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na konsumentów.

Wysokość opłaty mocowej jest ustalana przez Prezesa URE na dany rok. Stawka dla gospodarstw domowych zależna jest od rocznego zużycia energii elektrycznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY