Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT? Ulga termomodernizacyjna na instalację fotowoltaiczną

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Fotowoltaika jest rentowną inwestycją, która zwraca się w dość szybkim tempie. Warto wiedzieć, że jej koszty można znacząco obniżyć korzystając z odliczenia części wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w rozliczeniu PIT. Odliczenie to przysługuje w ramach ulgi termomodernizacyjnej. W jaki sposób można go dokonać? Kto może z niego skorzystać? I jaką kwotę można odliczyć od podatku dochodowego?

Czy można odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Decydując się na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej trzeba liczyć się z koniecznością poniesienia określonych wydatków. Wielu inwestorów zastanawia się, czy istnieje sposób, aby je zmniejszyć. Jak najbardziej! Jednym z nich jest odliczenie fotowoltaiki od podatku dochodowego w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Aby móc dokonać rozliczenia, należy jednak wiedzieć o kilku istotnych warunkach.

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem, które pozwala na odliczenie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (w tym m.in. zakupu i montażu fotowoltaiki) od podatku dochodowego. Ulga odliczana jest od podstawy opodatkowania. Odliczyć zaś można przedsięwzięcie, które zostało zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Od podatku odliczyć można wydatki poniesione na materiały budowlane, osprzęt, a także usługi związane z realizacją przedsięwzięcia (w tym m.in. związane z montażem instalacji fotowoltaicznej), w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Prawo budowlane definiuje budynek mieszkalny jednorodzinny jako „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”.

Komu przysługuje ulga termomodernizacyjna?

Jak wynika z regulacji prawnych z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać jedynie właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego jednorodzinnego (jego definicja znajduje się powyżej), który poniósł wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Mogą z niej skorzystać również przedsiębiorcy, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych wykorzystywanych do celów mieszkaniowych z wydzielonym lokalem użytkowym, o ile nie przekracza on 30% całkowitej powierzchni budynku. Co więcej, sama instalacja fotowoltaiczna może zostać zamontowana np. na dachu garażu lub budynku gospodarczego, o ile służy ona budynkowi mieszkalnemu.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogę skorzystać najemcy, właściciele budynków wielorodzinnych oraz osoby, które są na etapie budowania domu. Możliwość odliczenia przysługuje pod warunkiem, że najpóźniej w dniu dokonania odliczenia jest się właścicielem lub współwłaścicielem budynku.

Należy również zaznaczyć, że z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać tylko podatnicy, którzy rozliczają się według skali podatkowej, stosują jednolitą stawkę podatkową (19 proc.) lub opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne – co to takiego?

Definicję przedsięwzięcia termomodernizacyjnego można znaleźć w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów z dnia 21 listopada 2008 r. Zgodnie z art. 2 pkt 2 przedsięwzięcie termomodernizacyjne to takie, które mają na celu:

 1. „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 2. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 3. wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków wymienionych w lit. a,
 4. całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji”.

Wydatki, które podlegają odliczeniu od podstawy obliczenia podatku są spisane w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. W katalogu wydatków znajdują się również ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT-37?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że odliczenie dokonywane jest w zeznaniu podatkowym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki. Brana jest pod uwagę data sprzedaży, czyli data znajdująca się na fakturze. Istotne jest, aby zachować faktury związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego (czyli przez 5 lat) na wypadek kontroli skarbowej. Nie trzeba ich jednak dołączać do zeznania podatkowego.

Rozliczenie ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się za pośrednictwem załącznika PIT-0 dołączanego do deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT36-L, PIT-28. Wpisuje się w nim kwotę stanowiącą sumę poniesionych wydatków.

Ile można odliczyć za fotowoltaikę?

Od podstawy obliczenia podatku odliczyć można wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Oznacza to, że maksymalna kwota odliczenia przysługuje na podatnika, a nie na budynek. W przypadku, gdy podatnik jest współwłaścicielem domów i w każdym dokonał inwestycji, limit odliczonych wydatków na wszystkie z nich nadal wynosi 53 tys. zł. Z kolei w przypadku małżonków oraz współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych na każdego z nich przypada oddzielny limit 53 tys. zł.

W sytuacji, gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu podatnika, możliwe jest jej odliczenie w kolejnych 6 latach, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Dotacje i dofinansowania

Wielu inwestorów skorzystało z rozwiązań, jakie oferują instytucje samorządowe i rządowe w zakresie dopłat i dofinansowań do fotowoltaiki. Warto wiedzieć, że odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w której zostały dofinansowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz uwzględnione w ulgach podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Jeśli zatem dany podatnik uzyskał dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej np. z programu Mój Prąd lub Czyste Powietrze, może odliczyć tylko tą część, którą pokrył ze środków własnych. Odliczenia nie można dokonać za kwotę dofinansowania. Z kolei do środków własnych zaliczane są również kredyty na fotowoltaikę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY