Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku?

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Fotowoltaika jest inwestycją, która wiąże się z wieloma korzyściami, lecz również kosztami. Istnieją jednak możliwości, aby je nieco obniżyć – w tym celu można skorzystać z programów pomocowych oferujących dofinansowania do fotowoltaiki, a także odliczyć fotowoltaikę od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku? Oto kilka najważniejszych zasad!

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – czy to możliwe?

Instalacja fotowoltaiczna zapewnia inwestorom wiele korzyści, w tym przede wszystkim oszczędności wynikające z realnie niższych rachunków za prąd. Jednocześnie, inwestycja w panele fotowoltaiczne wiąże się z koniecznością poniesienia określonych kosztów początkowych.

Wydatki poniesione na instalację PV można odliczyć od podatku korzystając z tzw. ulgi termomodernizacyjnej. Odliczenia fotowoltaiki od podatku można dokonać w najbliższym zeznaniu PIT za rok, w którym zainwestowaliśmy w instalację fotowoltaiczną.

Ulga termomodernizacyjna – co to takiego?

W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej, czyli instalacji, której moc nie przekracza 50kW, możliwe jest skorzystanie z ulgi podatkowej na fotowoltaikę, znanej pod nazwą ulgi termomodernizacyjnej. Została ona wprowadzona 1 stycznia 2019 roku, a zasady korzystania z niej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489.

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od podatku wszelkich wydatków na termomodernizację domu, w tym również na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Ulga podatkowa na fotowoltaikę przysługuje na zakup materiałów budowlanych, osprzętu oraz urządzeń, a także na usługi termomodernizacyjne. Aby móc dokonać odliczenia inwestycja mająca na celu termomodernizację musi zostać ukończona w ciągu kolejnych 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Kto może odliczyć fotowoltaikę od podatku dochodowego?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że ulga termomodernizacyjna przysługuje wyłącznie podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego (w tym przypadku mogą oni odliczyć po 50% kosztów). Przez dom jednorodzinny rozumiany jest wolnostojący budynek lub budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej bądź grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych i stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Istotne jest także, że budynek musi spełniać te warunki najpóźniej w dniu dokonania odpisu od podatku.

Dopuszczalne jest również wydzielenie dwóch lokali mieszkalnych bądź jednego lokalu mieszkalnego, a drugiego użytkowego, o ile nie przekracza on 30% powierzchni całkowitej domu. Przysługuje ona zatem również określonej grupie przedsiębiorców, którzy są właścicielami domów jednorodzinnych przeznaczonych nie tylko do prowadzenia działalności gospodarczej, lecz przede wszystkim do celów mieszkaniowych. Ulga termomodernizacyjna przysługuje również wtedy, gdy instalacja zostanie zamontowana na dachu innego budynku np. na garażu, jednakże ma dostarczać energię elektryczną do budynku mieszkalnego.

Jak wynika z powyższych zapisów, z ulgi termomodernizacyjnej nie mają możliwości skorzystania najemcy, właściciele budynków wielorodzinnych oraz osoby, które są w trakcie budowy domu.

Jaki jeszcze warunek należy spełnić, aby móc odliczyć instalację fotowoltaiczną od podatku? Podatnik, który chce dokonać odliczenia, musi rozliczać się według skali podatkowej, podatku liniowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku – ile można odliczyć?

Kwota, jaką można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 tys. zł. Dotyczy ona jednak wszystkich prac mających na celu termomodernizację budynku (ich pełny wykaz znaleźć można w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 roku poz. 2489). Co więcej, kwota 53 tys. zł przypada na jednego podatnika, a nie na budynek, co oznacza, że będąc właścicielem kilku budynków dla wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych można odliczyć maksymalnie kwotę 53 tys. zł. Z kolei w przypadku wspólnego rozliczenia z współmałżonkiem limit 53 tys. zł przysługuje oddzielnie, zatem możliwe jest łączne odliczenie od podatku przedsięwzięć o kwocie nawet 106 tys. zł.

Wysokość wydatków poniesionych na termomodernizację ustalana jest na podstawie faktur, uwzględniając kwotę brutto wraz z VAT, o ile podatek ten nie został odliczony. Istotne jest, aby zachować wszelkie faktury, które stanowią udokumentowanie poniesionych kosztów, nawet przez kolejnych 5 lat. Nie trzeba jednak ich dołączać do rozliczenia. Ponadto, faktury nie mogą być również wystawione przed 1 stycznia 2019r.

Co w sytuacji, gdy kwota uzyskiwanych dochodów jest niższa od kwoty, jaką można odliczyć od podatku? Sytuacja ta daje możliwość odliczenia nadwyżki w przeciągu 6 kolejnych lat licząc od końca roku, w którym zainstalowana została fotowoltaika.

Ulga termomodernizacyjna a program Mój Prąd

Program Mój Prąd został stworzony w celu zapewnienia dofinansowania do fotowoltaiki dla osób fizycznych. Kwota możliwa do uzyskania wynosiła maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie mogła być wyższa niż 3 tys. zł.

Jeśli otrzymałeś dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną z programu Mój Prąd, masz również możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. W tym przypadku nie można jednak dokonać odliczenia kwoty uzyskanej w formie dopłaty z programu. Możliwe jest jedynie uwzględnienie w rozliczeniu kosztów poniesionych z własnych środków finansowych. Można za to uwzględnić w tych kosztach kredyt lub pożyczkę, które są spłacane przez podatnika.

Jak dokonać odliczenia fotowoltaiki od podatku dochodowego?

Koszty poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, w tym zakup i montaż fotowoltaiki można odliczyć od podatku wypełniając formularz PIT/O. Stanowi on załącznik do deklaracji podatkowych PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-28.

Odliczenia można dokonać w formularzu podatkowym dotyczącym roku, w którym pojawiły się koszty związane z inwestycją w fotowoltaikę. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dokonany w 2021 roku może zostać uwzględniony w rozliczeniu za rok 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY