Jak czytać rachunek za prąd PGE? Fotowoltaika a faktura prosumencka

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Podwyżki cen prądu wpływają na wysokość rachunków za prąd, które stanowią coraz większe obciążenie dla budżetów domowych. Coraz więcej osób zastanawia się, w jaki sposób poradzić sobie z rosnącymi opłatami. Rozwiązaniem jest fotowoltaika, która pozwala na produkcję energii elektrycznej w oparciu o całkowicie darmowe promieniowanie słoneczne. Na montaż instalacji fotowoltaicznej, a tym samym produkcję energii elektrycznej na własny użytek, decyduje się szersze grono inwestorów.

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) wytwarzając własną energię elektryczną inwestorzy stają się prosumentami. W odróżnieniu od rachunków za prąd, jakie otrzymują konsumenci energii, na ich fakturach widnieją nieco inne elementy składowe. Opracowaliśmy krótki poradnik, jak czytać fakturę prosumencką?

Faktura prosumencka a rachunek za prąd

Zgodnie z Ustawą o odnawialnych źródłach energii każdy, kto zdecyduje się na posiadanie instalacji fotowoltaicznej, staje się prosumentem. Prosument produkuje energię elektryczną na własny użytek. Jest odbiorcą końcowym, który nie wykorzystuje energii na rzecz produkowania, przesyłania i dystrybucji.

Faktura prosumencka różni się od standardowego rachunku za prąd z elektrowni. Znajdują się na niej inne elementy, co wynika z faktu, że prosument jest uznawany za odbiorcę końcowego. Zawiera ona przede wszystkim informacje o opłatach dystrybucyjnych, które musi pokryć prosument, a także podsumowanie i rozliczenie energii pobranej z sieci oraz energii wyprodukowanej.

Jakie dane zawiera faktura dla prosumenta?

Faktura prosumencka, choć może różnić się wizualnie w zależności od zakładu energetycznego, z którym podpisana jest umowa, zawierać powinna zawsze te same, obowiązkowe pozycje. Informacje z faktury prosumenckiej obejmują zarówno podstawowe dane, jak i informacje dotyczące wyprodukowanej oraz pobranej energii elektrycznej.

Podstawowe dane z faktury dla prosumenta to:

 • dane sprzedawcy prądu – nazwa, logo oraz kontakt do Biura Obsługi Klienta dostawcy energii elektrycznej,
 • dane odbiorcy energii elektrycznej – dane osobiste, numer Klienta,
 • numer faktury prosumenckiej,
 • adres punktu poboru energii (PPE), czyli adres, pod jakim zainstalowany jest licznik wraz z numerem punktu przyłączenia do sieci,
 • okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura,
 • grupa taryfowa,
 • moc umowna, czyli określona w umowie moc posiadanych urządzeń elektrycznych,
 • moc źródła, czyli łączna moc instalacji fotowoltaicznej,
 • numer licznika oraz data odczytu.

Dane dotyczące zużycia energii będą z kolei zawierać elementy składowe takie jak:

 • Energia czynna pobrana, czyli ilość energii zużytej w momencie, gdy instalacja fotowoltaiczna nie pracowała,
 • Energia czynna oddana – nadwyżka wyprodukowanej energii odprowadzona do sieci,
 • Współczynnik korekty, zwany także opustem – zgodnie z Ustawą o OZE dostawca prądu na każdy 1kWh oddanej do sieci energetycznej energii musi zachować 0,2 kWh (w przypadku instalacji fotowoltaicznej do 10 kW) lub 0,3 kWh (w przypadku instalacji PV o mocy większej niż 10 kW) ,
 • Pobrano z magazynu – tyle prądu z wyprodukowanej nadwyżki zostało zużyte,
 • Wprowadzone do sieci – skorygowane to ilość kWh wyprodukowana w danym okresie rozliczeniowym pomniejszona o wartość współczynnika korekty (czyli o 20 lub 30%),
 • Pobór z sieci, to inaczej energia czynna pobrana,
 • Saldo bieżące – informuje o tym, za ile kWh energii pobranej trzeba będzie dopłacić (w przypadku wartości „0” ilość energii wyprodukowanej przekracza ilość energii pobranej),
 • Magazyn prądu – informacja o tym, ile energii zostało dodanej do magazynu w ostatnim okresie rozliczeniowym
 • Razem w magazynie – suma wszystkich nadwyżek energii znajdująca się w magazynie,
 • Opłata handlowa, czyli wszelkie koszty doliczane przez dostawcę ponoszone na rzecz działań administracyjnych, takich jak np. wystawianie faktur czy utrzymywanie bazy danych,
 • Składnik stały stawki sieciowej – opłata ponoszona na rzecz stałych kosztów utrzymania sieci energetycznej, serwisu, urządzeń energetycznych itp.,
 • Składnik zmienny stawki sieciowej – koszt dystrybucji prądu – naliczana tylko w momencie, gdy saldo bieżące jest wyższe od zera,
 • Stawka jakościowa – opłata za utrzymanie odpowiednich parametrów prądu – również nienaliczana w sytuacji, gdy saldo bieżące wynosi zero,
 • Opłata OZE – opłata, która ma na celu zapewnić dostępność energii z Odnawialnych Źródeł Energii – jej wysokość jest uzależniona od ilości zużytej energii (więcej na ten temat znajdziesz w artykule: Co to jest opłata OZE?)
 • Opłata mocowa – podatek mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju wprowadzony od 01.01.2021 r.,
 • Opłata kogeneracyjna – opłata przeznaczana na rozwój kogeneracji, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej – jej obecna wartość wynosi 0zł,
 • Opłata przejściowa – opłata mająca na celu zapewnienie rekompensaty elektrowniom w związanych z ewentualnymi startami wynikającymi z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów Długoterminowych,
 • Abonament – opłata związana z kosztem obsługi i odczytu licznika prądu,
 • Kwota do zapłaty, termin płatności i numer konta.

Współczynnik ilościowy – co to takiego?

Na fakturze prosumenckiej znajduje się informacja o tym, jakie jest rozliczenie pomiędzy energią elektryczną wytworzoną przez prosumenta i wprowadzoną do sieci w stosunku do ilości energii pobranej. Współczynnik ilościowy (znany również jako współczynnik korekty) informuje, ile kWh można odjąć w rozliczeniu w stosunku do energii pobranej. Ustawa o OZE wprowadziła bowiem obowiązek zatrzymania przez dostawcę prądu określonej ilości kWh przesłanej przez prosumenta. W przypadku instalacji o mocy do 10 kW prosument za każde 1k Wh wprowadzone do sieci może odebrać 0,8 kWh, zaś w przypadku instalacji o mocy powyżej 10 kW – 0,7 kWh.

Faktura prosumencka – czym są opłaty dystrybucyjne?

Na fakturze prosumenckiej znajdują się również opłaty stałe, które prosument musi uiszczać. Są to tzw. opłaty dystrybucyjne, które zapewniają pokrycie kosztów prac administracyjnych, kosztów odczytu licznika, zapewnieniem dostaw energii, a także utrzymania sieci energetycznej. Wśród stałych opłat dystrybucyjnych znajdują się: opłata jakościowa, opłata sieciowa (stała i zmienna), opłata przejściowa, opłata OZE, opłata kogeneracyjna oraz mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetyczne opłata mocowa.

Nadwyżka wyprodukowanej energii a faktura prosumencka

Wytwarzana przez instalację fotowoltaiczną energia elektryczna może być wykorzystywana na bieżące potrzeby. Zdarza się jednak, szczególnie latem, gdy nasłonecznienie jest największe, że energia elektryczna wytwarzana jest w ilościach przewyższających zapotrzebowanie na prąd. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej daje możliwość przesłania wyprodukowanej nadwyżki do zakładu energetycznego, w którym zostanie ona zmagazynowana. Z wytworzonej i przesłanej nadwyżki energii można skorzystać w przyszłości, gdy słońca jest mniej, czyli np. zimą.

Rozliczenie energii z magazynu następuje w kolejnych cyklach rozliczeniowych. Warto jednak wiedzieć, że na nadwyżka może zostać wykorzystana przez maksymalnie 365 dni od daty dokonania odczytów rozliczeniowych. W przeciwnym razie nadwyżka przepada.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY