• e-energia.pl
 • Farmy
 • Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę: farma fotowoltaiczna – ile za hektar?

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę: farma fotowoltaiczna – ile za hektar?

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Fotowoltaika najczęściej kojarzona jest z instalacjami fotowoltaicznymi przeznaczonymi na użytek gospodarstw domowych lub firm, które wykazują niewielkie zużycie energii elektrycznej. Na instalacji fotowoltaicznej można jednak zarabiać – tak działają farmy fotowoltaiczne, które pozwalają inwestorom na zdobywanie zysków ze sprzedaży wygenerowanej przez instalacje fotowoltaiczne energii elektrycznej.

Zarabiać można nie tylko odsprzedając energię elektryczną, lecz również na dzierżawiąc ziemię pod farmę fotowoltaiczną. Jak wydzierżawić grunt pod farmę fotowoltaiczną? Jakie wymogi musi spełniać ziemia, aby można ją wydzierżawić pod duże instalacje fotowoltaiczne? Czy dzierżawa działki pod farmę fotowoltaiczną się opłaca?

Dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną – czy można na tym zarobić?

Farma fotowoltaiczna to dużej wielkości instalacja fotowoltaiczna, która ma wytwarzać znaczne ilości energii elektrycznej. Można z niej uzyskiwać dochody odsprzedając do sieci energetycznej wygenerowany prąd, który następnie trafia do odbiorców. Jeśli jednak jesteś właścicielem ziemi będącej nieużytkiem rolnym, możesz również uzyskiwać dochody dzierżawiąc grunt pod fotowoltaikę firmom, które są zainteresowane budową elektrowni fotowoltaicznych.

Dzierżawa gruntu pod farmy fotowoltaicznej to doskonały sposób, aby zarabiać na ziemi, która nie jest w żaden sposób wykorzystywana. Jakie jednak konkretne wymagania musi spełniać grunt, aby nadawał się na budowę elektrowni słonecznej?

Jaki grunt nadaje się pod budowę farmy fotowoltaicznej?

Nie każda działka jest odpowiednia, aby można było na niej zbudować farmę fotowoltaiczną. Musi ona spełniać różne wymagania:

 • Wielkość działki – minimalna powierzchnia działki, na której można postawić farmę fotowoltaiczną, to 2ha. Mniejsza powierzchnia nie będzie interesowała inwestorów, gdyż nie będzie opłacalna.
 • Klasa gruntów – idealnie sprawdzi się klasa IV, V lub VI, a także wszelkiego rodzaju nieużytki rolne.
 • Na ziemi, na której ma znajdować się instalacja fotowoltaiczna, nie mogą znajdować się żadne obiekty budowlane, drzewa ani krzewy.
 • Jeśli istnieje plan zagospodarowania przestrzennego, musi w nim znaleźć się wpis o przeznaczeniu gruntu pod zabudowę fotowoltaiczną.
 • Znaczenie ma także lokalizacja – działka nie może znajdować się na obszarze chronionym takim jak parki krajobrazowe, rezerwaty czy obszary Natura 2000, ani na terenach zalewowych.
 • Istotna jest również bliskość linii średniego napięcia (SN) lub GPZ, czyli Głównego Punktu Zasilającego – ułatwia to podłączenie do sieci energetycznej. Duża odległość może odstraszać inwestorów, gdyż podnosi koszty związane z realizacją inwestycji.

Dzierżawa ziemi pod farmę fotowoltaiczną – ile można zarobić?

Farma fotowoltaiczna – ile za hektar? To pytanie, które często zadają sobie właściciele gruntów, gdy chcą zacząć dzierżawić ziemię inwestorom zainteresowanym dużymi instalacjami fotowoltaicznymi. Szacuje się, że realna kwota, jaką można otrzymać za 1 hektar wydzierżawionej ziemi to 8-10 tysięcy złotych w skali roku. Średnio można zatem uzyskać dochody na poziomie około 750zł miesięcznie z tytułu dzierżawy 1 hektara działki. Im więcej ziemi posiadamy do dzierżawy, tym większe zarobki możemy z niej osiągnąć.

Dochody z tytułu dzierżawy są dochodem pasywnym, a podpisanie umowy z inwestorem wiąże się z brakiem ryzyka ich utraty, niekiedy nawet przez kilkadziesiąt lat. Dzierżawiąc teren pod budowę farm fotowoltaicznych można zapewnić sobie stały, gwarantowany dochód.

Należy również wziąć pod uwagę wszelkiego rodzaju opłaty publiczno-prawne wynikające z realizacji inwestycji – warto zapisać je w umowie i doprecyzować, która ze stron będzie pokrywać tego rodzaju koszty. Co jeszcze warto wiedzieć na temat podpisania umowy dzierżawy gruntu?

Umowa dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną – na co zwrócić uwagę?

Podpisanie umowy o dzierżawie gruntu pod instalację fotowoltaiczną to podstawa. Istnieje szereg aspektów, na które właściciel terenu powinien zwrócić uwagę, aby zagwarantować sobie bezpieczeństwo i nie ponieść negatywnych konsekwencji z tytułu podpisania umowy. Jakie czynniki mają znaczenie?

 • Kary umowne – inwestorzy bardzo często zabezpieczają się za pomocą kar finansowych, które zazwyczaj dotyczą braku wywiązywania się z umowy przez właściciela terenu. Dzierżawiący ma również prawo dodać tego rodzaju zapisy na wypadek braku wywiązywania się z zobowiązań przez dzierżawiącego działkę.
 • Określenie przedmiotu umowy – w umowie o dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę należy w precyzyjny sposób wyznaczyć granice dzierżawionego terenu, na której inwestor ma prawo montować instalację fotowoltaiczną.
 • Obowiązki inwestora –istotne jest, aby umowa zawierała wszystkie obowiązki inwestora, w tym szczególnie te, które mają na celu zabezpieczenie finansowe właściciela gruntów.
 • Zabezpieczenie właściciela gruntu – w umowie powinny znaleźć się również zapisy dotyczące zabezpieczenia finansowego na wypadek, gdyby inwestor chciał się przedterminowo wycofać w inwestycji lub rażąco naruszał postanowienia umowy.
 • Opłaty i koszty przygotowania gruntu – w umowie powinny znaleźć się informacje na temat tego, która ze stron ponosi koszty związane z inwestycją, takie jak opłaty formalno-prawne, a także kto jest odpowiedzialny za przygotowanie ziemi pod instalację fotowoltaiczną.
 • Obowiązki właściciela – w umowie dzierżawy mogą znaleźć się także wszelkie powinności właściciela terenu, takie jak chociażby przygotowanie gruntu pod fotowoltaikę czy utylizacja instalacji po zakończeniu umowy.

Umowę dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne właściciel gruntu powinien szczegółowo przedyskutować z prawnikami. Bardzo często są one sporządzane na korzyść inwestora, dlatego dobrze jest dokładnie zapoznać się z umową, przeanalizować jej zapisy ze specjalistą, a także uściślać każdy aspekt. To sposób na uniknięcie problemów w przyszłości.

Czy dzierżawy gruntu pod farmę fotowoltaiczną się opłaca?

Zarówno fotowoltaika w formie mikroinstalacji przeznaczonych na własny użytek, jak i duże farmy fotowoltaiczne stawiane w celach zarobkowych lub zapewnienia prądu dla dużych firm przemysłowych lub miast, cieszą się rosnącą popularnością. Z roku na rok przybywa inwestorów, którzy chcą uzyskiwać oszczędności lub dochody dzięki budowie farm fotowoltaicznych.

Będąc właścicielem ziemi, która nie jest w żaden sposób użytkowana, można zarobić naprawdę przyzwoite pieniądze na jej dzierżawie. Początkowo wiąże się to z koniecznością odpowiedniego przygotowania gruntu, a także dopełnienia niezbędnych formalności, w tym sprawdzenia i podpisania umowy, jednakże dochody z dzierżawy ziemię pod fotowoltaikę mogą stanowić pasywny zysk otrzymywany przez długie lata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY