Dotacje rządowe: Fotowoltaika dla biznesu z dotacją Energia Plus

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Przedsiębiorstwa coraz śmielej sięgają po rozwiązania z sektora OZE. Doświadczony biznesman doskonale wie, że może znacznie zwiększyć oszczędności redukując opłaty za energię a jego firma zyskać miano ekologicznej.

Celem programu Energia Plus, w którym biznes widzi dla siebie duże możliwości, jest zmniejszenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko naturalne, szczególnie poprawa jakości powietrza a także zmian technologicznych w przedsiębiorstwach

Program priorytetowy skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r.

Nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły, trwa do 17.12.2021 roku lub do wyczerpania środków. Wnioski składane są w sposób elektroniczny poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie NFOŚiGW, przy użyciu podpisu elektronicznego. Program organizowany będzie do 2025 roku przy czym podpisywanie umów będzie obowiązywało do 2023 roku.

Beneficjenci programu mogą ubiegać się o środki na cele takie jak: pompa ciepła, instalacja fotowoltaiczna, kolektory słoneczne, turbiny wiatrowe, małe elektrownie wodne i magazyny energii. W przypadku magazynu energii, koniecznym warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem, które także będzie realizowane w programie.

Formy dofinansowania:

 • Pożyczka: kwota alokacji w formie pożyczki wynosi ok. 1,3 mld zł
 • Dotacja: kwota alokacji w formie dotacji wynosi ok. 50 mln zł

Beneficjent w ramach programu może otrzymać:

 • Dla zwrotnych form dofinansowania:
 1. Maksymalnie do 85 % kosztów kwalifikowanych i jest to od 0,5 do 300 mln zł, oprocentowanie jest ustalane na określonych warunkach preferencyjnych WIBOR 3 M + 50 p.b., nie mniej niż 1,5 procent.
 2. okres spłaty do 15 lat
 3. karencja – 12 miesięcy od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki,
 4. Jest umorzenie do 10 % pożyczki ale nie mniej niż milion złotych
 • Dla bezzwrotnych form dofinansowania dotacja może pokryć do 50 % kosztów kwalifikowanych
 • Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „Project Finance” jest obowiązek wkładu środków własnych Wnioskodawcy (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Kryteria składania wniosków:

 • dostępu:
 • jakościowe i punktowe oraz dopuszczające
 • horyzontalne

Co ważne, odmowa przyznania dofinansowania nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku w tym samym naborze.

https://www.gramwzielone.pl/energia-sloneczna/106431/dofinansowanie-na-fotowoltaike-z-energii-plus-sa-nowi-beneficjenci

https://euro-most.eu/energia/energia-plus/

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY