Dotacje rządowe: Nowości w rządowym programie Mój Prąd 4.0.

Daniel

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Mój Prąd 4.0 to już czwarta edycja popularnego programu dofinansowania do fotowoltaiki.

W tej edycji wniosków o dopłaty Polacy składają znikomą ilość. Nie ma chętnych, zwłaszcza na dotację do magazynów energii. Zdaniem ekspertów winne takiej sytuacji są zasady tegorocznej edycji: żeby wziąć w niej udział, trzeba przejść na nowy, mniej korzystny system rozliczeń za energię elektryczną net billing.

W pierwszym miesiącu działania czwartej edycji programu złożono zaledwie 825 wniosków (stan na 18 maja 2022 r.). 821 wniosków dotyczy instalacji fotowoltaicznej (PV), natomiast 4 wnioski odnoszą się do magazynów ciepła.

By przybliżyć się do założonych wskaźników osiągnięcia celu (czyli zmniejszenie emisji CO2 gdzie planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 910 000 Mg/rok oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych gdzie planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 1200 MW), wprowadzono zmiany w kwotach dotacji.

Od 15 grudnia 2022 można złożyć wniosek w nowym programie Mój Prąd 4.0. + gdzie zaplanowano dotacje do mikroinstalacji fotowoltaicznych i magazynów energii dużo wyższe nich dotychczas.

Przypomnijmy, że program Mój Prąd 4.0 obowiązuje od 15 od kwietnia 2022 roku a czwarta edycja programu Mój Prąd obejmuje tylko i wyłącznie inwestorów, którzy są rozliczani w nowym systemie net billing.

W związku z nikłym zainteresowaniem programem oraz trudną sytuacją gospodarczą, w tym wysoką inflacją jak również europejskim kryzysem energetycznym, rząd zmienia kwoty dotacji na wyższe. Dofinansowania w ramach nowej edycji programu Mój Prąd 4.0. + wyniosą:

 1. do 6000 zł wyniesie dopłata do mikroinstalacji PV (było 4000 zł)
 2. do 7000 zł wyniesie dopłata w przypadku instalacji fotowoltaiki gdzie zakupiony i zamontowany jest przynajmniej jeden dodatkowy element (było 5000 zł)
 3. do 16 000 zł wyniesie dopłata w przypadku fotowoltaiki z magazynem energii na akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh (było 7500 zł)

W każdym przypadku są to kwoty do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie do magazynów ciepła oraz systemu HEMS/EMS pozostaje na tym samym poziomie finansowym.

Jest też dobra wiadomość dla osób, które już złożyły dokumenty o dofinansowanie ponieważ zapowiedziano dla nich finansowe wyrównanie. NFOŚiGW na stronie https://mojprad.gov.pl/o-programie/nabor-iv-plus podaje, iż „dla wypłaconych już wniosków koszty kwalifikowane zostaną ponownie przeliczone względem nowego poziomu dofinansowania i jeżeli przysługiwać będzie zwiększony poziom dofinansowania, będzie wypłacona różnica pomiędzy otrzymaną dotacją a dotacją jaką otrzymałby wnioskodawca po zmianie poziomu dofinansowania.”

Nabór do dotacji Mój Prąd 4.0. + przedłużono do 31.03.2023 r. Według początkowych założeń miał być zamknięty już w grudniu 2022 roku a tymczasem osoby podpisujące umowy na montaż instalacji w styczniu i lutym 2023 r., będą mogły stać się beneficjentami tej dotacji.

Opłacalność instalacji fotowoltaicznych wciąż rośnie. Wysokie ceny energii, chęć niezależności energetycznej to najważniejsze z powodów, dla których wciąż tak chętnie będziemy montować instalacje PV.

Atrakcyjności inwestycji dodają rządowe finansowe wsparcia ponieważ zdecydowanie przyspieszają okres zwrotu z przedsięwzięcia. Ulga termomodernizacyjna skraca okres zwrotu z wpłaconych środków w mikroinstalację o nawet 2 lata (w przypadku osób rozliczających się w ramach drugiego progu podatkowego) zaś dotacja z programu „Mój Prąd” zmniejsza ten okres o kolejny rok.

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY