Czyste powietrze 2022

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” przewiduje do 69 tysięcy złotych wsparcia

Już od 25 stycznia rusza kolejny nabór do dotacji „Czyste Powietrze”.

Program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła na niskoemisyjne, wprowadza znaczące zmiany.

Pierwsza zmiana to wprowadzenie trzeciej części programu, w której przewidziano zwiększenie kwoty dotacji do 69 tysięcy złotych przy 90% kosztów kwalifikowanych dla miesięcznego dochodu nie przekraczającego 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Alternatywą dla kryterium dochodowego będzie nadane prawo do otrzymywania zasiłku stałego lub okresowego, rodzinnego oraz opiekuńczego.

Co ważne, najwyższy stopień dofinansowania nie będzie dostępny poprzez kredytowanie inwestycji jak to ma miejsce w pierwszej i drugiej części programu.

Dokumentem obowiązującym do trzeciej części „Czystego Powietrza” jest załącznik nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”.

Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada także, iż rozwiązania dla osób o najniższych dochodach w 2022 roku mają być rozszerzone o kolejne inicjatywy, jak choćby prefinansowanie kosztów i pomoc w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Kolejną kluczową zamianą w programie jest połączenie dotacji z gminnymi programami parasolowymi, gdzie osoba ubiegająca się o dotacje nie staje się właścicielem kotła aż do czasu zakończenia okresu trwałości.

Jest także umożliwiony dłuższy okres realizacji projektu gdy opóźnienie jest wynikiem przesunięcia terminu przyłączenia sieci gazowej przez operatora.

Wprowadzono też od dawna zapowiadane dopuszczenie kotłów dwupaliwowych, zgazowujących drewno, spalających pellet drzewny. Uściślono również wymagania dotyczące przewodów kominowych.

Nie ma wątpliwości, że program będzie nadal ewoluował. Jak zapowiada minister Anna Moskwa, „Przed nami stoją też kolejne wyzwania: dostosowanie programu do korzystania ze środków unijnych, przegląd kosztów kwalifikowanych choćby pod kątem położenia większego nacisku na termomodernizację, która skutecznie przekłada się na oszczędności w zakresie efektywności energetycznej. Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim”

Dla przypomnienia, obecnie w programie „Czyste Powietrze” obowiązują dwie części projektu.

Pierwsza to poziom podstawowy i dotyczy dofinansowania do 30 tysięcy złotych z dochodem do 100 tysięcy złotych rocznie a druga to poziom podwyższonego dofinansowania do 37 tysięcy złotych przy miesięcznym dochodzie do 1564 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 złotych w gospodarstwie jednoosobowym.

Program „Czyste powietrze” od momentu jego rozpoczęcia czyli od 19 września 2018 roku przeszedł wiele reform. Do najważniejszych zaliczyć można skrócenie czasu rozpatrzenia wniosku z 90 do 30 dni, możliwość składania wniosków online oraz uruchomienie ścieżki bankowej. Na działania programu przeznaczono 103 miliardy złotych.

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY