Dotacje gminne: Wymiana kopciucha

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Poza „Czystym powietrzem”, ogólnopolskim programem na wymianę kopciucha na nowe, niskoemisyjne źródło ogrzewania, można skorzystać z wojewódzkiego, gminnego lub miejskiego dofinansowania obowiązującego w danym regionie kraju.

Powstanie lokalnych programów wynika z ustaleń antysmogowych. Obowiązujące prawo wymaga wymianę kopciuchów a niedostosowanie się do obowiązku karane będzie wysokim mandatem.

Z lokalnych programów skorzystać mogą wszyscy mieszkańcy danego regionu będący właścicielami nieruchomości lub uprawnionymi do jej zarządzania.

W Warszawie wymiana kopciucha ma obecnie bardzo korzystne warunki ponieważ urząd dopłaca aż 90 % do realizacji inwestycji. W takim wymiarze dofinansowanie można otrzymać składając wniosek do końca 2021 roku. W następnym roku pomoc finansowa spadnie do 70 % wartości inwestycji.

Program pozwala na wymianę kopciucha na ekologiczne źródło ogrzewania:

 • instalację pompy ciepła
 • instalację ogrzewania elektrycznego
 • przyłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej
 • piec gazowy

Rozpoczęcie inwestycji nie może nastąpić przed podpisaniem dokumentacji o dofinansowanie.

Co ważne, mieszkańcy którzy zdecydują się na likwidację kopciucha, mogą otrzymać także środki na kolektory słoneczne, fotowoltaikę czy turbiny wiatrowe.

Wnioski należy składać w dowolnym urzędzie dzielnicy lub przesłać na adres Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej 00-095 Warszawa Plac Bankowy 2.

 

W Bydgoszczy obowiązującym działaniem dotacyjnym jest Miejski program wymiany pieców węglowych.

O dotację na wymianę pieca ubiegać mogą się osoby fizyczne, tj.

 • właściciel lub współwłaściciel budynku wielorodzinnego
 • właściciel lub współwłaściciel budynku jednorodzinnego
 • właściciel lub współwłaściciel lokalu mieszkalnego
 • najemca mieszkania

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne należy rozpocząć po podpisaniu umowy z urzędem miasta. Tak samo nie należy przed podpisaniem dokumentów usuwać starego źródła ciepła.

Dotychczasowe źródło ciepła można wymienić na:

 • pompę ciepłą
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • Ogrzewanie sieciowe z miejskiej sieci KPEC

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku znajdują się na stronie: www.bydgoszcz.pl/piece

Wniosek należy składać do Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska z dopiskiem – Referat Dotacji. Kopertę należy wrzucić do skrzynki podawczej. Skrzynki znajdują się w portierniach przy ul. Jezuickiej 1 i Grudziądzkiej 9-15.

Po dostarczeniu wypełnionego wniosku należy oczekiwać na podpisanie umowy. Gdyby urząd wykrył niejasności lub braki, będzie się kontaktował.  Termin podpisania dalszych dokumentów ustalany jest telefonicznie.

Po akceptacji dokumentów wypłata środków następuje do 30 dni.

 

W Poznaniu powstał lokalny program „Kawka Bis”, którego założeniem jest trwała likwidacja palenisk węglowych, na brykiet, drewno i dotyczy zarówno lokali mieszkaniowych jak i usługowych.

Program adresowany jest do:

 • osób fizycznych
 • wspólnot mieszkaniowych
 • osób prawnych
 • przedsiębiorców
 • oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Wysokość dotacji wynosi 100 % poniesionych kosztów, z określonym limitem:

 • 20 tysięcy za jeden lokal w przypadku instalacji popy ciepła lub ogrzewania elektrycznego z łączną instalacją fotowoltaiczną.
 • 15 tysięcy za lokal gdy instalowana jest gruntowa pompa ciepła lub pompa ciepłą powietrze-woda bez instalacji fotowoltaicznej
 • 12 tysięcy za lokal gdy następuje podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego i gazowego

Od 2022 roku program ma być prowadzony od 2 stycznia do 31 lipca w jednym roku budżetowym. Wnioski do dotacji będzie można złożyć listownie lub za pośrednictwem e PUAP lub w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska.

 

W Kielcach dofinansowanie na wymianę kopciuchów również wynosi 100 % kosztów inwestycji i będzie realizowane dla właścicieli lokali i wspólnot mieszkaniowych w mieście w latach 2021-2022.

Budżet wsparcia to 4 miliony złotych.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • 40.000 zł dla podłączenia do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego
 • 8.000 zł dla podłączenia do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego
 • 8.000 zł dla instalacji indywidualnej gazowej lub elektrycznej urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny
 • 8.000 zł dla zastosowania pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym

 

Wrocław realizuje program Kawka Plus w ramach którego można otrzymać 15 tysięcy dotacji na wymianę pieca węglowego na jedno z ekologicznych urządzeń:

 • elektryczne
 • gazowe
 • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej
 • olejowe
 • pompę ciepła

Dotacja przeznaczona jest dla:

 • właścicieli mieszkania lub domu w mieście Wrocław
 • najemcy mieszkania komunalnego
 • osoby wynajmującej lokal we Wrocławiu i mającej zgodę właściciela lokalu na działania w ramach dotacji
 • osoba prowadząca na swojej nieruchomości działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji

W mieszkaniu lub domu musi być aktywny piec na paliwo stałe: węgiel, drewno, pellet, ekogroszek.

Urzędnicy zapowiadają, że warto się spieszyć z wnioskiem ponieważ rok 2021 ma być ostatnim rokiem z tak wysoką dotacją.

Wymianę pieca można rozpocząć dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Proces rozpoczyna wizyta kontrolera, której celem jest sprawdzenie czy w danym obiekcie jest czynny kopciuch. Inwestycja musi być zgodna ze wszystkimi normami budowlanymi.

Pełna informacja dostępna jest na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/759/47782/ogloszenie-o-naborze-ciaglym-wraz-z-kompletem-zalacznikow-dot-programu-kawkaplus

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY