Czy istnieje podatek od fotowoltaiki?

Portal Energia

Ocena:

[0/5.0 0 głosów]

Brak ocen

Podatki stanowią element niemal każdej dziedziny życia. Jak jednak wygląda sytuacja w przypadku technologii korzystających z odnawialnych źródeł energii? Czy istnieje coś takiego jak podatek od fotowoltaiki? Jeśli tak, to kogo obejmuje podatek od instalacji fotowoltaicznej? Spieszymy z wyjaśnieniem!

Fotowoltaika – odliczenie czy naliczenie podatku?

Fotowoltaika to rozwiązanie, które zapewnia wiele korzyści. Nie są to jednak wyłącznie profity ekonomiczne dla inwestorów, lecz również ekologiczne dla całego społeczeństwa. Zwiększona ilość inwestycji w technologie bazujące na odnawialnych źródłach energii oznacza bowiem redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Skojarzenie fotowoltaiki i podatku najczęściej następuje w kontekście odliczenia instalacji fotowoltaicznej od podatku. Jest to jedna z zachęt mających na celu zwiększenie zainteresowania inwestowaniem w zieloną energię.

Odliczenia podatku mogą dokonać:

 • osoby fizyczne w ramach ulgi termomodernizacyjnej (Jak rozliczyć fotowoltaikę w PIT?),
 • rolnicy, korzystający z ulgi inwestycyjnej od podatku rolnego (odliczenie 25% kosztów poniesionych na fotowoltaikę),
 • firmy – odliczenie 23% podatku VAT.

Fotowoltaikę można zatem odliczyć od podatku. Od pewnego czasu coraz częściej słychać głosy, że posiadanie instalacji fotowoltaicznej będzie wiązało się z koniecznością opłaty podatku. Czy rzeczywiście powstanie podatek od fotowoltaiki?

Podatek od instalacji fotowoltaicznej – czy istnieje?

Czy istnieje podatek od fotowoltaiki dla osób prywatnych, które produkują prąd na własny użytek? Aktualnie nie istnieją żadne przepisy, które zakładają, że właściciele instalacji fotowoltaicznych muszą odprowadzać podatek od paneli fotowoltaicznych. Nie są oni również zobowiązani do składania deklaracji podatkowych związanych z produkcją energii elektrycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi prosumenci produkują energię w celu zaspokajania potrzeb energetycznych swojego gospodarstwa domowego. Nie podlegają opodatkowaniu – są zwolnieni z płacenia podatku akcyzowego oraz dochodowego związanego z wytwarzaniem prądu.

Zakup instalacji fotowoltaicznej wiąże się jednak z opłatą podatku pośredniego, czyli podatku VAT, który wliczany jest w cenę danego produktu, jak i usługi. Wartość VAT w przypadku usług fotowoltaicznych to 8% dla gospodarstw domowych, zaś dla przedsiębiorców wynosi 23% i podlega odliczeniu od należnego podatku.

Akcyza na energię wyprodukowaną z fotowoltaiki

Nieco inaczej sprawa podatku od fotowoltaiki wygląda w przypadku inwestorów, dla których fotowoltaika stanowi źródło dochodu. Oprócz podatku dochodowego są oni również związani do opłacania podatku akcyzowego.

Podatek akcyzowy zakłada opodatkowanie obrotu energią elektryczną. Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym przedmiotem opodatkowania jest m. in. sprzedaż energii elektrycznej nabywcy końcowemu oraz zużycie energii elektrycznej przez podmiot nieposiadający koncesji, który wyprodukował tę energię. Zwolnieni od konieczności zapłaty podatku akcyzowego są podatnicy, którzy posiadają instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy nieprzekraczającej 1 MW i wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby.

Opodatkowaniu nie podlega również sytuacja, w której dysponuje się nadwyżkami energii elektrycznej i przechowuje je u dostawcy energii. Akcyzę za energię elektryczną wyprodukowaną z instalacji fotowoltaicznych zapłacić musi każda osoba fizyczna (niezależnie, czy prowadzi działalność gospodarczą czy nie) oraz każda osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, o ile sprzedaje wyprodukowaną energię elektryczną bądź zużywa energię wyprodukowaną w instalacji powyżej 1 MW, nie posiadając przy tym koncesji.

Czy istnieje podatek od dotacji na fotowoltaikę?

Na decyzję o posiadaniu instalacji fotowoltaicznej w dużej mierze wpływają możliwości uzyskania pomocy finansowej z publicznych programów wsparcia. Czy od otrzymanych dopłat z programów takich jak Mój Prąd należy zapłacić podatek?

W przypadku uzyskania dofinansowania nie jest konieczne złożenie deklaracji podatkowej ani poniesienie opłat podatkowych. Dotyczy to zarówno programów lokalnych i rządowych, takich jak Mój Prąd, jak i świadczeń wypłaconych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW na przygotowanie dokumentacji i realizację inwestycji, które mają na celu ograniczenie emisji pyłów i zanieczyszczeń. Zwolnienie od podatku obejmuje przedsięwzięcia w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Podatku od otrzymanych dotacji na fotowoltaikę nie muszą również ponosić przedsiębiorcy. Zgodnie z treścią Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnieniu podlegają “dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych” (art. 17, pkt. 21).

Czy będzie podatek od fotowoltaiki?

Aktualne przepisy prawne nie przewidują podatku od fotowoltaiki dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Od jakiegoś czasu słychać jednak teorie, że fotowoltaika zostanie opodatkowana. Oczywiście nie da się przewidzieć przyszłości, jednak nic nie wskazuje na to, aby podatek od fotowoltaiki został wprowadzony, zarówno w najbliższym czasie, jak i w dalszej perspektywie czasowej.

Przede wszystkim należy podkreślić, że fotowoltaika to technologia, do której montażu zachęcają programy finansowe oraz ulgi podatkowe. Ma ona ogromne znaczenie dla środowiska naturalnego, co w dobie kryzysu ekologicznego jest niezwykle istotne. Przyczynia się do redukcji emisji szkodliwych substancji, w tym dwutlenku węgla, do atmosfery. Dzięki niej możliwe jest przejście w kierunku wytwarzania zielonej, czystej energii, produkowanej ze źródeł odnawialnych. Ekologiczne rozwiązania są w cenie, zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że nie podatek od fotowoltaiki nie zostanie nałożony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Szybki kontakt
  Chcesz skonsultować się z inżynierem lub projektantem? Zostaw swoje dane.

  Nasza oferta

  Fotowoltaika

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Pompy Ciepła

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Magazyny energii

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY

  Kredyty/Pożyczki

  Bezpłatne porównanie ofert
  PORÓWNAJ OFERTY